رضا حجتی

عکس خبر رفع ۱۰درصد مشکل اشتغال جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها

عکس خبر افزایش مشارکت اجتماعی جوانان آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

عکس خبر اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جوانان به استان‌ها ابلاغ شد

عکس خبر فعالیت ۱۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد جوان فعال در کشور