رصا مرادی

عکس خبر سخنان مدافع استقلال خوزستان پیرامون بی توجهی های مسئولان این باشگاه