رشته پرستاری

عکس خبر برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویان رشته پرستاری واحد جهرم

عکس خبر دستور بررسی و مساعدت دکتر رهبر در توسعه رشته‌های پیراپزشکی واحد گلپایگان

عکس خبر پیام  تسلیت رئیس واحد فیروزآباد در پی درگذشت دو دانشجوی خواهر و برادر

عکس خبر برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

عکس خبر جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان رشته پرستاری در واحد مرند برگزار شد

عکس خبر کسب عنوان نخست جشنواره تیتر 10 از سوی دانشجوی پرستاری واحد مراغه

عکس خبر اعلام ظرفیت رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

عکس خبر دسترسی به سه رشته پزشکی واحد الیگودرز برای انتخاب داوطلبان

عکس خبر ثابت کردم دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند از همه بهتر باشد

عکس خبر ثابت کردم دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند از همه بر‌تر شود

عکس خبر کتاب «بیماری‌شناسی اختصاصی» وارد بازار نشر شد

عکس خبر گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

عکس خبر بازدید مرحله دوم بورد تخصصی وزارت بهداشت از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

عکس خبر جشن فارغ‌التحصیلی بیش از 230 دانش‌آموخته پرستاری واحد یاسوج برگزار شد

عکس خبر جشن فارغ‌التحصیلی ۱۲۰ دانشجوی پرستاری واحد بابل برگزار شد

عکس خبر معرفی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان جوان موفق مراغه

عکس خبر جشن فارغ‌التحصیلی 60 دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود + تصاویر

عکس خبر برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی بیش از 100 دانشجوی رشته پرستاری واحد خوی

عکس خبر بازدید بازرسان وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی از تجهیزات رشته پرستاری واحد آباده‎

عکس خبر مجتمع تجاری، ورزشی، درمانی و توریستی در دانشگاه آزاد اسلامی داراب ایجاد می‌شود

عکس خبر خبرهای خوش وزارت بهداشت برای پزشکان و پرستاران

عکس خبر فارغ‌التحصیلی هزار پرستار از دانشگاه آزاد اسلامی  کازرون/ تحصیل 300 دانشجوی پرستاری