رزمایش مشترک دریایی

عکس خبر آغاز مانور نظامی مشترک دریایی آمریکا و کره‌جنوبی

عکس خبر ناوچه فرانسوی به منظور شرکت در رزمایش مشترک دریایی وارد بندر بین المللی «حمد» دوحه شد

عکس خبر برگزاری رزمایش مشترک دریایی ترکیه و قطر

عکس خبر کشتی‎های جنگی آمریکا، انگلیس و فرانسه در راه خلیج فارس