رده‌بندی فیفا

عکس خبر ایران در رده بیست‌و‌نهم جهان قرار گرفت/ شاگردان کی روش همچنان آقای آسیا

عکس خبر سقوط سه پله‌ای ایران در رده‌بندی فیفا/ شاگردان کی‌روش سی‌ام جهان و اول آسیا

عکس خبر سقوط سه پله‌ای ایران در رده‌بندی فیفا /  شاگردان کی روش سی‌ام جهان و اول آسیا

عکس خبر جدیدترین رده‌بندی فیفا اعلام شد/ ایران اول آسیا  و سی‌ام جهان