رادیو هوسا

عکس خبر فعالیت‌های رادیو هوسا در سالگرد حمله به شیخ الزکزکی