راخوی

عکس خبر راخوی از تداوم مقابله سخت با جدایی‌طلبان کاتالونیا دفاع کرد