رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم

عکس خبر احمد شیرزاد: تیم فعلی رسانه‌ای دولت  ضعیف است