رئیس پارلمان عراق

عکس خبر رئیس پارلمان عراق با رئیس کنگره آمریکا دیدار کرد

عکس خبر رئیس پارلمان عربی فردا به عراق می‌رود

عکس خبر رئیس پارلمان عراق به ترکیه می‌رود