رئیس دانشگاه صنعتی قم

عکس خبر مراسم رفع حصر سران فتنه در دانشگاه صنعتی قم به بهانه جشن پیروزی روحانی در انتخابات