رئیس جمهور اسبق لبنان

عکس خبر عامل اصلی مشکلات و تنش‌های منطقه را رژیم صهیونیستی است