دکتر فیصل الزیره

عکس خبر شیخ عیسی قاسم در بیمارستان بین‌المللی بحرین+ تصویر