دکتر عباسعلی حیدری

عکس خبر 3 انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عکس خبر دانشگاه منبع تولید علم  و اندیشه است

عکس خبر مدیرکل امور اداری واحد اراک معرفی شد

عکس خبر نماینده رئیس دانشگاه آزاد در تشکل‌های دانشگاهیان مرکزی معرفی شد

عکس خبر قدردانی  سرپرست دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی از اهدا کنند کتاب به واحد اراک

عکس خبر دیدار سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با فرماندهی انتظامی استان مرکزی

عکس خبر دیدار سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک با فرماندهی انتظامی استان مرکزی

عکس خبر بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی  و واحد اراک از مدارس سما

عکس خبر 3 انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عکس خبر 3 انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عکس خبر  برترین نماد عبودیت، فرضیه نماز است

عکس خبر دانشجویان در بهینه‌سازی اطلاعات و عمق بخشیدن به آن گام بر‌دارند

عکس خبر پیام تبریک سرپرست دانشگاه آزاداسلامی اراک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

عکس خبر دادستان عمومی اراک با سرپرست دانشگاه  آزاد اسلامی استان مرکزی دیدار کرد

عکس خبر بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اراک از محل برگزاری اردوی جهادی

عکس خبر بازدید  سرپرست دانشگاه آزاداسلامی اراک از محل برگزاری اردوی جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی