دولت سعودی

عکس خبر یک بام و دوهوای مصر/ چرا گزاره مصر، علیه تروریست، واقعیت ندارد؟

عکس خبر پول ریاض رو به اتمام است/عربستان دیر یا زود ورشکست می‌شود