دوبلورها

عکس خبر نگاه مثبت دکتر میرزاده به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی