دستیار رئیس جمهور روسیه

عکس خبر آغاز تحویل 50 فروند هواپیمای جنگنده شکاری میگ 29 به مصر