دستگاه اجرایی

عکس خبر پایان غم انگیز آقای قهرمان!

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل گمرک استان سمنان

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در معاونت اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در شهرداری ارومیه

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در بانک کشاورزی استان زنجان

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در بانک کشاورزی استان قم

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در شرکت آب وفاضلاب شهری قم

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

عکس خبر تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تثبیت جایگاه مسجد در برنامه ششم

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل انتقال خون استان مرکزی

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در بخشداری بخش خلجستان استان قم

عکس خبر لزوم پخش زنده اذان در دستگاه های اجرایی شادگان