دستم را بگیر

عکس خبر ابوطالب «اهداء عضو» را به شبکه افق می‌برد

عکس خبر مجموعه رئالیتی شو «دستم را بگیر» به تدوین رسید

عکس خبر نمایش «دستم را تو بگیر» از رادیو نمایش پخش می شود