دانش آموختگان

عکس خبر جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان معماری واحد آذرشهر برگزار شد

عکس خبر جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان رشته پرستاری در واحد مرند برگزار شد

عکس خبر دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی رامسر جشن فارغ‌التحصیلی گرفتند

عکس خبر جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

عکس خبر ثبت نام از فارغ‌التحصیلان بیکار آغاز شد

عکس خبر برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

عکس خبر والده سردار نقدی دعوت حق را لبیک گفت

عکس خبر دستگیری سوداگران مرگ در آبادان