دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

عکس خبر همکاری نیروی دریایی با دانشگاه‌ها در زمینه علم و فناوری