دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

عکس خبر  رئیس کمیسیون آموزش مجلس: طرح «تولید آب از رطوبت هوا» در اولویت صنعتی‌شدن قرار گیرد

عکس خبر مرکز فنی و حرفه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر راه‌اندازی می‌شود

عکس خبر شهرک فناوری آزاد و نمایشگاه بین‌المللی سنگ راه‌اندازی می‌شود