داریوش روحی

عکس خبر سریال رادیویی «صدای خاک» با موضوع پیاده‌روی اربعین پخش می‌شود