دادگستری کل استان کرمانشاه

عکس خبر قصور احتمالی پیمانکاران مسکن مهر و بیمارستان سرپل ذهاب بررسی می‌شود