خوراک میعانات گازی

عکس خبر صادرات نخستین محموله نفتای پالایشگاه ستاره خلیج فارس