ختم هاشمی

عکس خبر عکس/ خوش و بش روحانی با حاج قاسم سلیمانی