حکومت افغانستان

عکس خبر ژنرال دوستم پس از بازگشت به افغانستان همچنان معاون اول رئیس‌جمهور است

عکس خبر آمریکا با بن بست سیاسی در افغانستان مواجه شده است

عکس خبر آمریکا به فشار علیه طالبان ادامه می‌دهد

عکس خبر نیویورک دیلی:‌ بحران سیاسی‌ افغانستان خطرناک‌تر از اوضاع امنیتی است

عکس خبر برای تبادل زندانیان با دو شهروند آمریکایی وارد مذاکره با طالبان نمی‌شویم

عکس خبر آیا تلاش‌های صلح افغانستان قربانی انفجار کابل می‌شود؟

عکس خبر مقامات افغانستان 50 درصد از سوخت و تجهیزات نیروهای امنیتی را به طالبان فروختند

عکس خبر برای از بین بردن گروه‌های تروریستی در ابتدا باید طالبان نابود شود

عکس خبر حکومت افغانستان در سال آینده ۱۰ هزار جوان را جذب ادارات می‌کند