حوادث گازگرفتگی

عکس خبر قاتل خاموش جان مادر را گرفت، دو پسر را مسموم کرد

عکس خبر گازگرفتگی در یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی/ نجات ۴۰ نفر از چنگ قاتل خاموش

عکس خبر گازگرفتگی در یک مجتمع مسکونی 20 واحدی/ نجات 40 نفر از چنگ قاتل خاموش

عکس خبر  نشت گاز در میدان میوه و تره‌بار تهران/ منوکسیدکربن جان دو مرد را گرفت

عکس خبر نشت گاز در میدان میوه و تره بار تهران/ منوکسید کربن جان دو مرد را گرفت