حمله اتمی

عکس خبر پاکستان، اسرائیل را به حمله اتمی تهدید کرد