حقوق بشر بحرین

عکس خبر دادگاه تجدیدنظر بحرین با حبس ۲ ساله نبیل رجب موافقت کرد

عکس خبر رژیم آل خلیفه پیکر ۱۳ شهید را به گروگان گرفته است

عکس خبر استفاده از ۲۱ روش برای شکنجه زندانیان سیاسی بحرین

عکس خبر استفاده از ۲۱ روش برای شکنجه زندانیان بحرینی

عکس خبر نگرانی مرکز حقوق بشر بحرین از افزایش نقض آزادی‌های دینی

عکس خبر درخواست عفو بین المل برای آزادی مدافع حقوق بشر بحرینی