حذف صفر از پول

عکس خبر ونزوئلا حذف اسکناس های ۱۰۰ بولیواری را به تعویق انداخت