حجت الاسلام مهدی قدرتی

عکس خبر مهمترین خصوصیات جامعه دانشجویی مطالبه‌گری و هوشیاری است

عکس خبر زیرگذر مترو نوبنیاد افتتاح شد