حامد گینس

عکس خبر اختراع کوکوی خیار توسط حامد گینس + فیلم

عکس خبر اختراع یک آمپول همه کاره در برنامه خندوانه + فیلم