حادثه نفتی

عکس خبر شرایط نامساعد جوی مانع امداد به نفتکش ایرانی

عکس خبر پرونده آتش‌سوزی چاه ۱۴۷ روی میز کمیسیون انرژی

عکس خبر 4 کشته در حادثه آتش سوزی و واژگونی دکل نفتی در خوزستان