جوایز ادبی

عکس خبر برگزیدگان مسابقه داستان‌نویسی «باغ ملی» اعلام شد

عکس خبر معرفی نامزدهای نهایی بوکر بین‌المللی

عکس خبر انتشار فراخوان هفتمین دوره جایزه ادبی «یوسف»

عکس خبر برندگان پولیتزر معرفی شدند

عکس خبر رقابت شش زن برای جایزه ۳۰ هزار پوندی

عکس خبر جوایز خصوصی و دولتی در قاب ادبیات

عکس خبر معرفی نامزدهای بوکر بین‌المللی

عکس خبر نامزدهای جایزه ادبیات داستانی زنان معرفی شدند