جواد منصوری

عکس خبر از سپاهیان در حساس‌ترین پست‌های کشور استفاده شود/ با وقاحت تمام از به شهادت رساندن فرماندهان سپاه سخن می‌گویند

عکس خبر از سپاهیان در حساس ترین پست های کشور استفاده شود/ با وقاحت تمام از به شهادت رساندن فرماندهان سپاه سخن می گویند

عکس خبر یک بام و دوهوای مصر/ چرا گزاره مصر، علیه تروریست، واقعیت ندارد؟