جمهوری‌خواه

عکس خبر رکورد زنی ترامپ در عدم محبوبیت و ادعای وی درباره جعلی بودن نظرسنجی‌ها

عکس خبر پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات دو فرمانداری‌ آمریکا

عکس خبر پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات دو فرمانداری‌  آمریکا

عکس خبر ترامپ متحدی غیر قابل اعتماد و خیانتکار

عکس خبر اسکار فروشنده، سرخطِ اخبار رسانه‌های معتبر دنیا