جمشید جعفرپور

عکس خبر قرآن باید راهبرد اصلی نظام باشد

عکس خبر راهبردهای قرآنی باید راهبردهای اصلی نظام باشد

عکس خبر فرهنگ عاشورا در قلب و جان همه ایرانیان زنده است

عکس خبر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از غرفه آنا در نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد