جزایر ایرانی

عکس خبر واکنش سخنگوی وزارت خارجه نسبت به ادعای اعراب درباره جزایر ایرانی

عکس خبر سخنگوی وزارت خارجه بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب درباره جزایر ایرانی را شدیداً محکوم کرد