جام جهانی نوجوانان 2017 هند

عکس خبر<br />
برترین های جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷/ توپ طلا و کفش طلا هم به انگلیس رسید

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ با صعود برزیل و غنا، جمع هشت تیم پایانی کامل شد

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند؛ دو نماینده دیگر از آسیا هم حذف شدند

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ ماتادورها حریف بعدی کوچولوهای ایرانی

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ آمریکا به جمع ۸ تیم برتر راه یافت

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ آلمان اولین تیم صعود کننده به یک چهارم نهایی

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ صعود فرانسه و ژاپن

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ میزبان حذف شد، آمریکا در لیست انتظار قرار گرفت

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند؛ برزیل ۲ - ۰ کره شمالی؛ صعود سلسائو به مرحله بعد

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ برزیل ۲ - کره شمالی صفر؛ صعود سلسائو به مرحله بعد

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند؛ پیروزی ماتادورها و تساوی تیم های همگروه ایران

عکس خبر<br />
جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ هند/ پیروزی خروسها و سه شیرهای نوجوان در گام اول