ثلاث باباجانی

عکس خبر ارسال کمک‌های مردمی به روستاها از سمت کردستان/ کمبود جدی چادر و وسایل گرمایشی در روستای «تپانی»

عکس خبر اسامی 53 نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه اعلام شد

عکس خبر اسامی ۹ نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه اعلام شد

عکس خبر فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی به شهادت رسید