تیراندازی مرگبار

عکس خبر  تیراندازی مرگبار به 4 زن در مزار شهدای کرمانشاه

عکس خبر عکس/حادثه تیراندازی مرگبار صبح امروز در اراک

عکس خبر هجوم پلیس آلمان به یک مرکز پناهجویان برای یافتن مظنون حمله برلین