تولید علم در دانشگاه

عکس خبر کشور باید به سمت ایجاد فضای دانش بنیان پیش رود/ بخش خصوصی در حوزه  علم و فناوری سرمایه‌گذاری کند

عکس خبر نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی «نگاه» برگزار می‌شود