توافق اسلو

عکس خبر رهبران فلسطینی خواهان تجدیدنظر در توافق اسلو هستند

عکس خبر آغاز انتفاضه جدید/ تصمیم ترامپ گور «توافق اسلو» را برای همیشه کند

عکس خبر تصمیم ترامپ گور «توافق اسلو» را برای همیشه کند