تفاوت دنا و دناپلاس

عکس خبر آیا میدانید؛ تفاوت بین دنا پلاس و دنا توربوشارژ در چیست؟