تفاهم نامه نیروی دریایی با دانشگاه ها

عکس خبر همکاری نیروی دریایی با دانشگاه‌ها در زمینه علم و فناوری