تعیین تکلیف

عکس خبر  تعیین تکلیف وزارت نفت برای بهسازی راه روستایی در بودجه ۹۷

عکس خبر همه سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می‌شوند

عکس خبر اموال «فرشتگان» تقسیم شد

عکس خبر آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان

عکس خبر سپرده های تا دو میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می‌شود

عکس خبر بازرسی از دفاتر بنگاه‌ها برای یک‌سال مجاز است

عکس خبر تعیین تکلیف 96 درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان

عکس خبر مرحله سوم تعیین تکلیف سپرده های کاسپین از فردا / ورود جدی قوه قضاییه برای حفظ حقوق سپرده گذاران

عکس خبر تعیین تکلیف سپرده‌های تا 50 میلیون تومان تعاونی فرشتگان

عکس خبر تعیین تکلیف سپرده‌های تا مبلغ 500 میلیون ریال تعاونی فرشتگان

عکس خبر تعیین تکلیف سپرده‌های تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان سپرده گذاران تعاونی فرشتگان

عکس خبر مونوریل قم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود/ قول مساعد وزیر راه برای رفع مشکل فرودگاه

عکس خبر تعیین تکلیف مراکز بدون دانشجوی علمی کاربردی در دستور کار شورای این دانشگاه/ آئین‌نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصویب شد