تعویض اسکناس با سکه

عکس خبر درشت‌ترین اسکناس ونزوئلا با سکه تعویض می‌شود