تعطیلی مدارس اردبیل

عکس خبر برخی مدارس استان اردبیل امروز تعطیل است

عکس خبر  تکمیل زنجیره تولید و ارتقا ارزش سبد محصولات پتروشیمی

عکس خبر تعطیلی برخی مدارس استان اردبیل برای چهارمین روز متوالی

عکس خبر بارش نخستین برف زمستانی در اردبیل؛ مدارس تعطیل شدند

عکس خبر تعطیلی مدارس اردبیل در پی بارش برف