تسهیلات بلاعوض برای زلزله زدگان کرمانشاه

عکس خبر اختصاص  659 میلیارد تومان تسهیلات و 281 میلیارد تومان کمک بلاعوض به مناطق زلزله زده

عکس خبر اختصاص  659 میلیارد تومان تسهیلات و 281 میلیارد تومان بلاعوض به مناطق زلزله زده