ترویج موسیقی

عکس خبر جشنواره فیلم عمار؛ جشنواره‌‌ای در ایوان پهناور ایران